สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญ 29 ธ.ค.63 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญ 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จังหวัดลำปาง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หมู่๔ บ้านสองแคว วัดสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จังหวัดตาก การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หมู่ ๔ บ้านหนองน้ำ วัดสว่างอารมณ์ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จังหวัดตาก

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,060