พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ พศจ.ตาก ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ พิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พศจ.ตาก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชูศาสนาเสริมบารมี ณ วัดหนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พศจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ณ วัดอรัญญิกวนาราม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พศจ.ตาก ลงพื้นที่ ณ วัดแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธติดเตียง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,387