ทำเนียบ พระ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

 ทำเนียบพระผู้ปกครองสงฆ์

 เจ้าคณะจังหวัด มหานิกาย

-ว่าง-
เจ้าคณะจังหวัดตาก

 เจ้าคณะจังหวัด ธรรมยุต

 

 

 
   พระสุเมธีธรรมภาณ
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
 

 

รองเจ้าคณะจังหวัด มหานิกาย

 

 

 
   พระประสิทธิศีลคุณ
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก
(รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก)

 

 

เจ้าคณะอำเภอ มหานิกาย

 

พระครูโสภณชยาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
พระครูศิริสุตวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า
พระครูวิศาลกิจจานุวัตร
เจ้าคณะอำเภอสามเงา
พระครูศรีสุทธิคณารักษ์
เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก
พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล
เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูอนุกูลวรการ
เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
พระครูสุเขตมงคลการ
เจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล
เจ้าคณะอำเภอพบพระ
พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี
เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด

 

เจ้าคณะอำเภอ ธรรมยุต

 

พระครูสีตลาภิรัต
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก - บ้านตาก (ธ)
 
พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอแม่สอด

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,077