มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดสามัคคีธรรม บ้านน้ำดิบ ม.๗ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดสามัคคีธรรม บ้านน้ำดิบ ม.๗ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้กับนายชิน  บัวบาน ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,285