ลงพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ยอดเจดีย์ของวัดชัยชนะสงครามตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวรวิชญ์ เนื้อไม้  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ยอดเจดีย์ของวัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ได้ถวายขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ทางวัดได้จัดทำแบบรายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,056