เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระดับจังหวัด

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กราบนมัสการพระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระดับจังหวัด ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,230