ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานประสานขอพระราชทานเพลิงศพ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากได้ให้การสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากด้วยดีมาโดยตลอด และร่วมกันสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดตากให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,268