รับมอบข้าวหอมมะลิ เพื่อนำไปถวายแด่วัดในอำเภอแม่สอด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก รับมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน ๔,๕๕๐ กิโลกรัม จากนายอาทิวราห์ โลราชและนางสาวณัฐฐาศินี เกษมพุฒิเศรษฐ์ (ร้านม่วนใจ๋แม่สอดbyแอมกับเนยผ์) เพื่อนำไปถวายแด่วัดในอำเภอแม่สอด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และต้องงดบิณฑบาตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้วัดที่รับผลกระทบได้มารับการถวายข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,252