ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แด่เจ้าอาวาสวัดดอนไชย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริวรรณ สุยะผัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ถวายหน้ากากอนามัยพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แด่เจ้าอาวาสวัดดอนไชย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เป็นผู้ถวายแทน ณ วัดดอนไชย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,237