ลงพื้นที่วัดอรัญญิกวนาราม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ และแนวเขตของวัดรองรับการตรวจสอบการอนุมัติตามเงื่อนไขในการให้ใช้ที่ดิน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวจตุรพร วงษ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่วัดอรัญญิกวนาราม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และแนวเขตของวัด รองรับการตรวจสอบการอนุมัติตามเงื่อนไขในการให้ใช้ที่ดิน เพื่อสร้างวัดจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะมาตรวจสอบในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้ถวายคำแนะนำแด่เจ้าอาวาสเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,713