ลงพื้นที่วัดอรัญญิกวนาราม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ และแนวเขตของวัดรองรับการตรวจสอบการอนุมัติตามเงื่อนไขในการให้ใช้ที่ดิน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวจตุรพร วงษ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่วัดอรัญญิกวนาราม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และแนวเขตของวัด รองรับการตรวจสอบการอนุมัติตามเงื่อนไขในการให้ใช้ที่ดิน เพื่อสร้างวัดจากกรมป่าไม้ ซึ่งจะมาตรวจสอบในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้ถวายคำแนะนำแด่เจ้าอาวาสเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,248