ลงพื้นที่วัดดอนเจดีย์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่วัดดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อกราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ในการหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,219