ลงพื้นที่ตรวจสอบและดูสภาพพื้นที่ วัดดอยเขาแก้ว (ร้าง) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งจะมีการยื่นขอบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวรวิชญ์  เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและดูสภาพพื้นที่ วัดดอยเขาแก้ว (ร้าง) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งจะมีการยื่นขอบูรณะปฏิสังขรณ์วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,209