ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก      อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการ    จังหวัดตาก เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,684