ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดพระธาตุสิริมงคล ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดพระธาตุสิริมงคล ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,638