หารือแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในสถานการณ์การ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.  นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้ากราบนมัสการพระครูศรีบุญญากร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตาก และครูปลัดภัทรบิฐ อคิปญฺโญ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,664