ร่วมรับมอบสิ่งของจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน (CPF)

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนางรัตชนก บุญปล้อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา ร่วมรับมอบสิ่งของจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน (CPF) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านนาโพธิ์ ต.ทุ่งกระเชาะ ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนรับสิ่งของ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,633