ตรวจเยี่ยมสภาพวัดร้างในเขตอำเภอเมืองตาก

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.   นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวโรดม  ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพที่ดินวัดร้างในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน ๓ วัด  ได้แก่ วัดเรไร (ร้าง), วัดดอยเขาแก้ว (ร้าง), วัดหัวหิน (ร้าง)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,628