พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระดับเจ้าคณะอำเภอ, รองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล, รองเจ้าคณะตำบล, เลขานุการฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระดับเจ้าคณะอำเภอ, รองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล, รองเจ้าคณะตำบล, เลขานุการฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีพระครูบรมธาตุกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,496