เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร

วันที ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมการเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งวัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยพระครูเมธีวรคุณ เจ้อาวาสวัด ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ที่พิเศษ/๒๕๖๔ เรื่อง การสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,636