ถวายความรู้แด่สามเณรภาคฤดูร้อน และร่วมกิจกรรมเดินป่าสำรวจแหล่งต้นน้ำธรรมชาติในเขตพุทธอุทยานและเขตป่าชุมชน ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ถวายความรู้แด่สามเณรภาคฤดูร้อน และร่วมกิจกรรมเดินป่าสำรวจแหล่งต้นน้ำธรรมชาติในเขตพุทธอุทยานและเขตป่าชุมชน ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,727