พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพระครูโสภณชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม

จังหวัดตากจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ต.ค. 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตาก จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพระครูโสภณชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองตาก​ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ณ วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชาชนได้มีส่วนร่วม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี พร้อมนำหลักธรรมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7304