การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาร ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔“ ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,019