ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีพระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,022