พิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะตาเถียร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะตาเถียร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,040