กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมแม่น้ำปิง เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชประสงค์ให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเวทีริมแม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมแม่น้ำปิง เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชประสงค์ให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเวทีริมแม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,212