พศจ.ตาก ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก โดยมีพระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา เขต ๔ เป็นประธาน ซึ่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,459