พศจ.ตาก ร่วมประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา ณ โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีพระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร. ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขและผู้แทนชุมชน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,490