พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Webex Meeting
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Webex Meeting ณ สำนักงานพระพทธศาสนาจังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,517