พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,232