พศจ.ตาก ลงพื้นที่ร่วมกับที่ทำการปกครองเพื่อเตรียมสถานที่ประกอบพิธีเททอง (นำฤกษ์) รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับที่ทำการปกครองเพื่อเตรียมสถานที่ประกอบพิธีเททอง (นำฤกษ์) รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ณ บริเวณมณฑลพิธี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,496