พศจ.ตาก ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดดอนมูลชัย อ.เมืองตาก จ.ตาก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางศิริวรรณ สุยะผัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวจตุรพร วงษ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญงาน ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดดอนมูลชัย อ.เมืองตาก จ.ตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,526