พศจ.ตาก ร่วมกิจกรรมส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มพลังบวรพบพระ ร่วมกิจกรรมส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ นำโดย นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอและประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพบพระ โดยมี นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, พลังบวรของวัดราษฎร์เจริญธรรม หมู่ ๖ ต.ช่องแคบ, โรงเรียนพบพระวิทยาคม และ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้มอบข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการพลัง "บวร" ของจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 163,859