พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเผยแผ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเผยแผ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีพระครูสุธีวุฒิคุณ ประธานฝ่ายเผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 163,883