พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 163,859