พศจ.ตาก ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ พิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,376