พศจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ณ วัดอรัญญิกวนาราม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ณ วัดอรัญญิกวนาราม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,376