พศจ.ตาก ลงพื้นที่ ณ วัดแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธติดเตียง

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ วัดแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธติดเตียง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,345