พศจ.ตาก ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ณ วัดทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,350