พศจ.ตาก ร่วมประชุมขับเคลื่อนการนำหลักการ “บวร : บ้านชุมชน/ วัด ศาสนสถาน/ โรงเรียน ส่วนราชการ” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ณ วัดท่าตะคร้อ อ.วังเจ้า จ.ตาก
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการนำหลักการ “บวร : บ้านชุมชน/ วัด ศาสนสถาน/ โรงเรียน ส่วนราชการ” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ณ วัดท่าตะคร้อ อ.วังเจ้า จ.ตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,401