จังหวัดตาก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตาก และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดตาก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตาก และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และกวนข้าวทิพย์ ณ วัดโคกพลู อ.เมืองตาก จ.ตาก ทั้งนี้ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก กล่าวรายงาน นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเปิด

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,250