พศจ.ตาก ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดดอนมูลชัย ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดดอนมูลชัย ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีพระครูประโชติรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนมูลชัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ประธานฝ่ายฆราวาส

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,276