ผอ.พศจ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดเด่นวัว อ.วังเจ้า จ.ตาก

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดเด่นวัว  อ.วังเจ้า จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,285