พศจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ และประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ และประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,236