พศจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)"

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)"    ณ ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,341