ผอ.พศจ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อ เมืองตาก จ.ตาก

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อ เมืองตาก จ.ตาก โดยมีนายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,249