สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวารอุทิศถวาย พระเทพสิทธาคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก ณ วัดท่าไม้แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวารอุทิศถวาย พระเทพสิทธาคม อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก ณ วัดท่าไม้แดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,247