พศจ. ตาก ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน อดีตเจ้าอาวาสวัดมะเขือแจ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางศิริวรรณ สุยะผัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน อดีตเจ้าอาวาสวัดมะเขือแจ้ อ.เมืองตาก จ.ตาก

image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,233