ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,236