พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล webex
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล webex ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,247