พศจ.ตาก ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,250