ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,233